Amdanom Ni

Mae Cylch meithrin Y Felinheli yn cynig gwasanaeth addysgol i blant 2 a hanner mlwydd oed hyd at 5 mlwydd oed, mae'r cylch yn cael ei gynal drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cael ei gynnal mewn caban sydd wedi ei leoli ger Ysgol Y Felinheli.

Mae y cylch yn cael ei rheoli gan bwyllgor gwirfoddol ac yn aelod o'r Mudiad Meithrin (MM).Mae'r cylch yn cael ei redeg o dan oruchwiliaeth CSSIW i'r plant 2 a hanner hyd at 3 mlwydd oed ac Estyn i'r plant 3 mlwydd oed ac i fyny.

Mae bob aelod o staff yn cael eu gwyrio gan y criminal record bureau DBS ac mae'r pwyllgor yn sicrhau fod pawb wedi gwneud y cymhwysterau anghenrheidiol ar gyfer y maes dysgu yma. Mae'r pwyllgor yn sicrhau fod y cylch yn cael ei gynnal o'r 'radd uchaf bosib drwy gynnal hyfforddiant a hunan arfarniad yn gyson.

Elusen yw'r cylch felly rydym yn ddibynnol ar ffioedd plant a codi arian ermwyn talu cyflogau, rhedeg dydd i ddydd y cylch ac offer. Mae genym ddigwyddiadau hel arian gydol y flwyddyn plis edrychwch ar ein calendr am y ddigwyddiad nesa.


image