Clwb Gofal

Mae'r clwb gofal ar l ysgol ar agor o dan gofrestru a gofalu Cylch Meithrin Y Felinheli. Mae'n cael ei reoli gan bwyllgor gwirfoddol ac yn cael ei redeg gan dm o staff. Gallwn gynnig gofal plant ar l ysgol rhwng 3:30-5:30 i 16 plentyn 4 diwrnod yr wythnos. Bydd angen cofrestru o flaen llaw drwy lenwir pecyn cofrestru.

Bydd modd trefnu sesiwn untro dwy ebostio o flaen llaw. Bydd angen i blant sydd yn y cyfnod sylfaen, a gorffen ysgol am 3.15, archebu lle yn Clwb 15 gyda'r Ysgol Y Felinheli yn gyntaf- drwy app yr ysgol schoolcomms

CYSYLLTU
Arweinydd; Emma Williams
E-bost;- clwbgofal@cylchmeithrinfelinheli.org
Rhif ffon;
Gweithiwyr chwarae; Lisa Parry, Lois Emyr, Lois Owen a Tahlia Parry

PRYD
Dydd Llun - Ddydd Iau 3:30 – 5:30 Tymor Ysgol

PRIS
£9.50 y sesiwn.

Byrbryd
Plant i ddod â byrbryd a diod efo nhw i’r clwb.