Wrap Around

Gallwn gynnig nifer fach o leoedd yn ein sesiynau Cofleidio Cofleidiol.

Mae'r rhain yn parhau o sesiynau Meithrin Mwy tan 3.30. Bydd y plant sy'n aros ar gyfer y sesiynau Cofleidio yn ymuno yn sesiwn y Cylch yn y prynhawn.

Pryd

Dydd Llun - Ddydd Gwener 10:45 - 3:30 YN YSTOD Y TYMOR

Pris

PRIS: £22 (£23 o Mis Medi 2024)

Mae'n bosibl hawlio'r gofal plant am ddim 30 diwrnod i ariannu lleoliad eich plentyn yn Meithrin Mwy.

CINIO

Plant i ddod bocs cinio gyda nhw neu mae cinio ysgol ar gael o'r ysgol. Taliad a drwy schoolcoms

Bydd angen i blant sy'n aros ar gyfer y sesiwn Cofleidio hefyd ddod byrbryd iach gyda nhw i'w gael yn y prynhawn.

Cliciwch yma i weld y Fwydlen


image