Cwestiynnau Cyffredin

Beth os nad yw fy mhlentyn yn siarad Cymraeg?


Tydi’r gallu i siarad Cymraeg ddim yn angenrheidiol a ddim yn amharu ar ddysgu'r plentyn o gwbl. Mae dysgu dwy iaith yn hawdd i blant yn y blynyddoedd cynnar, hefyd mae plant yn dueddol o ddysgu yn eithaf sydyn drwy chwarae. Mae'r cylch yn cynnig gwasanaeth i bob plentyn beth bynnag fo'i iaith, crefydd, hil, lliw ac anghenion addysgiadol.


image