Cylch meithrin

Nod cylch meithrin y Felinheli yw i gynig bob plentyn oed 2 a hanner hyd at oedran ysgol y cyfle i ddysgu drwy chwarae mewn awyrgylch saff, hapus a chartrefol yn y gyfrwng Gymraeg.


Mae'r cylch yn dilyn y cyfnod sylfaen. Mae'r cyfnod sylfaen yn cynnig i blant ddysgu trwy chwarae tu fewn ac allan yn yr awyr agored.

Dyma y saith maes dysgu rydym ni yn ei ddilyn

  • Datblygiad iaith,llythrennedd a chyfarthrebu
  • Datblygiad mathemategol
  • Datblygiad personol a chymdeithasol,lles ac amrywiaeth ddiwylliannol
  • Datblygiad creadigol
  • Datblygiad gwybodaeth a dealltwriaeth or byd
  • Datblygiad corfforol
  • Datblygiad iaith Gymraeg

Maer arweinydd yn paratoi a trefnu y sesiynau i rhoi cyfleoedd i'r plant ddarganfod y byd o'u cwmpas ac i ddeallt sut mae pethau'n digwydd drwy gynnal amseroedd stori, gemau, caneuon, chwarae dychmygus a cymeryd rhan mewn dathliadau.

Maer cylch yn credu mai rhoi y cychwyn gorau i'r plant yw'r dechra gora cyn gadael i fynychu eu taith drwy'r ysgol.

Gallwch ddewis rhwng 1-5 sesiwn yr wythnos

PRYD

Dydd Llun i Dydd Gwener
11y.b - 1:00y.p (angen bocs bwyd)
1.30y.p - 3.30y.p

Mae'r cylch ar agor ystod tymhorau ysgol yn unig

Pris cylch yw £5 y sesiwn.