meithrin mwy

Mae Meithrin Mwy yn rhan o'r Mudiad Meithrin yng Nghymru, sy'n cael ei gynnal yn y Caban ar dir ysgol Ysgol Y Felinheli.

Mae'r sesiwn hon ar gael i ddisgyblion yn y dosbarth meithrin yn unig.

Mae'r Clwb yn elusen gofrestredig, mae hefyd wedi'i chofrestru o dan Arolygiaeth Gofal Cymru ac yn cael ei redeg gan staff y Cylch Meithrin.

Sam Roberts yw'r Unigolyn Cyfrifol yn ogystal Rheolwr Gweinyddol y Cylch a gellir cysylltu hi drwy e-bost cylchmeithrin.felinheli@outlook.com

Emma Williams yw'r Arweinydd a gellir cysylltu hi yn y lleoliad neu ar 07735 749 799

Pryd

Dydd Llun - Ddydd Gwener 10:45 y.b - 1:00 y.p YN YSTOD Y TYMOR

Pris

PRIS: £10 (£10.50 o Mis Medi 2024)

Mae'n bosibl hawlio'r gofal plant am ddim 30 diwrnod i ariannu lleoliad eich plentyn yn Meithrin Mwy.

Cinio

Plant i ddod bocs cinio gyda nhw neu mae cinio ysgol ar gael o'r ysgol. Taliad a drwy schoolcoms

Cliciwch yma i weld y Fwydlen


image