meithrin mwy

Rydym yn cynig gwasanaeth meithrin mwy i blant sydd yn mynychu dosbarth meithrin yn yr ysgol. Mae hyn yn gyfle iddynt gymdeithasu a dysgu drwy'r cyfnod sylfaen. Mi fyddent yn cael cynnig ystod o weithgareddau sydd wedi eu paratoi gan yr arweinydd.

Yn y sesiynau yma mi fydd y cylch hefyd yn cynnig addysg feithrin ychydig yn fwy fydd yn canolbwyntio ar datblygu sgiliau darllen, ysgrifennu a rhifedd.

Pryd

Mae pump sessiwn yr wythnos.

Dydd Llun - Ddydd Gwener 10:45 y.b - 1:00 y.p

Pris y gwasanaeth hon yw £7 y sesiwn.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a ni


image