polisiau

Mae gan Gylch Meithrin Y Felinheli ystod eang o bolisau ar gyfer defnyddwyr, staff a rhieni. Mae rhain yn cynnwys Polisi Cau Dros Dro, Polisi Newid Clwt, Polisi Cyfrinachedd a Diogelu Data a llawer mwy. I weld yr holl bolisiau cliciwch yma. Os nad oes gennych fynediad at Google Drive cysylltwch gyda ni ac fe allwn anfon copau i chi.