Newyddion

Newyddion diweddaraf o Cylch Meithrin Y Felinheli

09/07/2019 - Prosiect Yr Ardd


Hybu addysg a datblygiad trwy ryngweithio a chwarae yn yr awyr agored.

Cliciwch yma i weld y fideo.

image

12/08/18 - pacio bagiau yn tesco


Diolch yn fawr iawn i bawb doth i helpu yn Tesco Dydd Sul (12.08.18)
Casglodd £694.49 yn pacio bagiau.
Gwych!!

 

 

 

 

 

 

 

24/07/2018 - DIWEDD TYMOR


Blwyddyn ysgol arall drosodd - Plant i gyd yn barod am seibiant! Mwynhewch y gwyliau!
Diolch am yr holl anrhegion!

Anti Anneka, Anti Nerys, Anti Susan ac Anti Danielle

17/04/2018 - Dweud eich dweud ar y Cynnig Gofal Plant i Gymru


Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

05/03/2018 - Rydym angen eich PLEIDLAIS!


Yn Tesco Bangor a Tesco Bethesda - Mis Mawrth a Ebrill

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

image

22/01/2018 - Beth Horrocks - Running the London Marathon


Rhoddwch yma - uk.virginmoneygiving.com/

 

16/11/2017 - Disgo Nadolig


Disgo Nadolig – Nos Iau, Rhagfyr 21, Neuadd. 4.30-6pm

16/11/2017 - gig Daniel Lloyd a Mr Pinc a Hywel Pitts


Gig Daniel Lloyd a Mr Pinc a Hywel Pitts - Tachwedd 24

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

image

01/09/2017 - CYNNIG GOFAL PLANT A GYLLIDIR GAN LYWODRAETH CYMRU


Crynodeb o'r Cynnig - cliciwch yma
Ffurflen Gais Rhieni - cliciwch yma

poster

28/04/2017 - ANTUR NATUR CYLCH YN Y COED


Hwyl a sbri i'r teulu oll!

Sadwrn, 29ain o Ebrill 2017

Coedwig Glan Faenol
lOam - 12.00pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

16/11/2016 - BORE BRECWAST CYW A DISGO CALAN GAEAF


Diolch yn fawr iawn am pawb wnaeth drefnu, helpu a chefnogi hefo Bore Brecwast hefo cymeriadau Cyw a Disgo Galan Gaeaf. Codwyd £700 rhwng y dau i'r Cylch! Diolch i pawb.

Cliciwch yma i weld lluniau

poster poster

16/11/2016 - DIOLCH RHIANNON


Diolch i Rhiannon am y cyfraniad o £130 yn dilyn trip Ikea! Dioch yn fawr iawn.

easy fundraising

16/11/2016 - EASY FUNDRAISING I CABAN CLYD


Cefnogwch y Cylch wrth wneud eich siopa Nadolig trwy Easy Fundrasing, Chwiliwch am "Caban Clyd"

Cliciwch yma i fynd i wefan Easy Fundraising

 

16/11/2016 - SWYDD AR GAEL


Mae Cylch Meithrin Y Felinheli yn chwilio am Arweinydd (i weithio cyfnod mamolaeth) am fwy o wybodaeth, ewch i'r wefan http://www.meithrin.cymru/swyddi/

image

16/11/2016 - TRIP LERPWL


Trip i Lerpwl Dydd Sadwrn, 26 Tachwedd.
Siopa Dolig a cinio blasus gyda ffrindiau.
Rhif ffôn 07896 435140.
£13 yr un.

raffle draw

03/10/2016 - CANLYNIADAU'R RAFFL FAWR


Llongyfarchiadau i Ifan Emyr am enill ein prif wobr yn y raffl!

Ffrâm Ddringo - Ifan Emyr
Llyfr Gwyn Thomas (wedi ei arwyddo, gan Gwyn Thomas) - Angela Battersby, 22 Ffordd Eryri
Print - Castell Caernarfon (gan Anna Gwenllian) - Bethan Horrocks
Taleb Swellies (2 x Fecwast, 2x Diod Poeth, gan Swellies) - Ceri Ann Owen
Taleb £20 (gan Garddfon) - Nia Thomas
Amrwyiaeth o Nwyddau (gan Siop Ty Golchi) - Ems
Pecyn o gardiau cyfarch amrwyiol (gan Caryl Halstead) - Meinir - Cylch
Tê Prynhawn i ddau (gan Blas) - Roxanne
Taleb £20 (gan Osteria / Enoteca)
2 x tocyn teulu (Portmeirion) Donna Jones, Gruffudd Iwan
Llyfr pêl-droed Phil Stead (wedi arwyddo, gan Phil Stead) - Dawn Roberts

Diolch Fawr iawn i bawb sydd wedi brynu tocynau raffl Cylch blwyddyn yma.
Ma'r raffl wedi codi £1,345 i'r Cylch Meithrin!
Llongyfarchiadau i'r enillwr!

 

21/09/2016 - RAFFL FAWR


Tocynnau - £5

I'w dynnu: 01.10.16

Am fwy o fanylion - cliciwch yma

image

20/09/16 - Trip IKEA 22/10/2016


Dewch gyda ffrind a chael retail therapy neu jyst chill a chat! 13 yr pen

image

29/06/16 - Stondin Cylch Meithrin ar Noson 10K


Diolch i bawb am eu gwaith caled yn gwneud stondin y Cylch Meithrin ar noson Ras 10K Gwyl y Felinheli yn llwyddiant. Codwyd £61.72 at y Cylch.

 

27/06/2016 - RAFFL FAWR CYLCH MEITHRIN Y FELINHELI


i'w dynnu Hydref 1af, 2016
Tocynnau - £5

PRIF WOBR:
Ffram ddringo bren gyda siglen unigryw wedi ei greu yn
arbennig gan saer lleol, werth tua £500.**

GWOBRAU ERAILL
2 x tocyn teulu undydd - Portmeirion
£20 Taleb - Osteria / Enoteca
£20 Taleb - Garddfon
Te prynhawn i ddau - Blas, Caernarfon
2 x brecwast a diod poeth - Swellies, Y Felinheli
Print o Gastell Caernarfon - gan Anna Gwenllian
Pecyn o gardiau cyfarch amrywiol - Caryl Halstead
2 x potel o win - Cwmni Da
"Llyfr Gwyn" wedi ei arwyddo - gan y diweddar Gwyn Thomas
"Red Dragons: The Story of Welsh Football" wedi ei arwyddo - gan Phil Stead
Amrywiaeth o nwyddau - Siop Ty Golchi

**Bydd cyfyngiadau i'r cynllun

21/06/2016 - Marathon Llundain


Total wedi dod i fewn gan Jo ag mai wedi casgul £1500 ir Cylch ar ol rhedeg Marathon Llundain.

Diolch yn fawr iawn Jo am yr gwaith caled.

image
image

21/06/2016 - AGM arbennig


Am fwy o fanylion - cliciwch yma

 

21/06/2016 - Cylch Ti a Fi


Bob dydd Gwener (tymor ysgo)
1.30-3.30
Caban Clyd, Ysgol Felineheli
Croeso i pawb

Am fwy o fanylion - cliciwch yma

image

20/05/2016 - DIWEDDARIAD MARATHON LLUNDAIN JO


Diolch yn fawr iawn i Jo, a mae 'na dal gyfle i roi arian.

Mae hi wedi casglu £1200 hyd yn hyn, efo targed o £1500

uk.virginmoneygiving.com/JoAlexander

19/05/2016 - NODYN ATGOFFA - Cyfarfod Blynyddol Cylch Meithrin y Felinheli


Cyfarfod Blynyddol Cylch Meithrin y Felinheli

05.06.16
7:30y.h.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

20/04/2016 - RHEDEG MARATHON A HANNER MARATHON I'R CYLCH


Mae Jo yn rhedeg Marathon Llundain mewn ychydig wythnosau ac yn codi arian i Gylch Meithrin Y Felinheli. Gallwch ei noddi isod.

uk.virginmoneygiving.com/JoAlexander

A mis diwethaf, rhedodd Eleri Bevan (un o famau y Cylch) marathon Môn, a casglu £213. Diolch yn fawr iawn.

21/03/2016 - wythnos prysur yn y cylch!


Well am wythnos prysur yn y cylch! Mae'r plantos bach wedi cael hwyl allan yn yr haul ar y beics, chwarae tywod, gwneud llyniau, chwarae clai ac ymchwilio adnoddau pasg!!
Diolch mawr hefyd i bawb am fynychu y disgo! Ac hefyd i bawb wnaeth helpu ar y stondinau ac i glirio! Fe godwyd £282.17 tuag at y cylch! Diolch mawr.

image

12/02/2016 - GWERTHU TEISENNAU YN Y FELIN GYLCHU


Mae aeldau Cylch Meithin Y Felinheli yn gwirfoddoli yn y Felin Gylchu fory, gyda tesennau i'w gwerthu i gasglu arian i'r cylch. Dewch draw i’n cefnogi ac efallai cael bargen!

 

27/11/2015 - TUDALEN VIRGINMONEYGIVING NEWYDD


Mae gennym ni dudalen virginmoneygiving newydd, helpwch ni godi prês drwy'r tudalen yma -

uk.virginmoneygiving.com

10/07/2015 - Diolch mawr iawn i Kevin Jones yn 'Central Garage' Y Felinheli


Diolch mawr iawn i Kevin Jones yn 'Central Garage' Y Felinheli am fod MOR hael yn codi £870 i plantos y Cylch!
Diolch yn fawr iawn.

image
image

10/07/2015 - Cylch Meithrin wedi llwyddo i gasglu £293.13 yn GŴyl Y Felin


Ar ran y Cylch hoffwn ddweud diolch mawr i weithwyr Gŵyl Y Felin, sydd wedi bod yn brysur iawn trwy'r wythnos yn creu Gŵyl arbennig iawn ac i pawb wnaeth helpu'r Cylch osod i fyny a cadw'r meithrinfa a'r stondin. Diolch i Casi, Siobhan a Bryn am y fflot amazing. Ac i bawb ddaeth i helpu a chefnogi y Cylch a'r rhoddion gawsom gan bawb. Rydym ni i gyd yn ei werthfawrogi! Diolch.

Ar ôl wythnos arbennig yn Gŵyl Y Felin mae'r Cylch Meithrin wedi llwyddo i gasglu £293.13! Diolch yn fawr i bawb.

 

10/07/2015 - Sgor hylendid bwyd cylch meithrin! 5


Sgor hylendid bwyd cylch meithrin! 5

image
image

09/07/2015 - Raffl 'Beveley Jones Hairdressing'


Diolch Fawr iawn i bawb sydd wedi brynu tocynau raffl 'Beveley Jones Hairdressing' yn yr Felinheli sydd wedi codi 500 i'r Cylch Meithrin!
Diolch yn fawr iawn i ti Bev am drefnu y raffl ac am dy garedigrwydd yn rhoi gwobrwyau amazing.

Gwobrau

1af - Dylan Owen(bonc)
Ghd curve-classic wave wand +
Cut & Blowdry +
Hair-up +
Make -up!
Gwerth 200

2il - Ingrid (nain alex)
Cut & Blowdry +
Hair-up +
Make-up!
Gwerth 90

3ydd - Donna (caretaker ysgol)
Cut & Blowdry
Gwerth 30

 

11/05/2015 - Lluniau Noson Dawns Fai y Felin ar flickr


Cafwyd noson hel arian ar gyfer y Cylch ar y 9fed o Fai yn y Neuadd Goffa.

Mae'r lluniau ar gael ar Flickr.

image

16/04/2015 - Dim cylch na ti a fi heddiw


Dim Cylch na Ti a Fi heddiw oherwydd salwch.

image

12/04/2015 - TICEDI DAWNS FAI Y FELIN wedi gwerthu allan!


Mae ticedi ar gyfer Noson Gala Dawns Fai y Felin sy'n codi arian tuag at Cylch Meithrin Y Felnheli wedi gwerthu allan!

Diolch i bawb am archebu ticedi, a cadewch olwg ar dudalen Facebook y noson, rhag ofn bo ticedi ychwanegol yn dwad ar gael.

Edrych mlaen i'ch gweld chi gyd yna!!!

14/02/2015 - Lluniau Noson sant ffolant ar flickr


Cafwyd noson hel arian ar gyfer y Cylch ar Noson Sant Ffolant ym Mhontrug.

Mae'r lluniau ar gael ar Flickr.

image